สรุปรายงานการตรวจสอบและสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรม    
ลำดับที่ ชื่อโรงงาน ประเภทโรงงาน ประกอบกิจการ จังหวัด ประเภทอุบัติเหตุ วันที่เกิดเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ จำนวนผู้เสียชีวิต สาเหตุของอุบัติเหตุ ค่าเสียหาย จำนวนคนงาน เงินทุน(ล้านบาท)
1. บริษัท วี อาร์ ฟูดส์ จำกัด 00602 ผลิตผัก ผลไม้กระป๋อง ปลา และผลไม้แช่แข็ง สมุทรสาคร อัคคีภัย 04/12/2546 0 0 - 0 140 96.36
2. บริษัท พี.วี.ดี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 00902 ทำแป้งมันสำปะหลัง นครราชสีมา อัคคีภัย 04/12/2546 0 0 - 100000000 243 399.00
3. บริษัท ลาเพิร์ท (ปทท.) จำกัด 04201 เคมีภัณฑ์ (HYDROFLUORIC ACID,AMMONIUM BIFLUORICLE,HYDROFLUOROSILICIC ACID,POTASSIUM HEXAFLUOROSILICATE) AMMONIUM FLUORDE ระยอง อัคคีภัย 04/12/2546 0 0 - 0 24 247.93
4. มานะชัย 06304 ทำท่อไอเสีย และหม้อน้ำรถยนต์ ชลบุรี 04/12/2546 0 0 - 0 0.05
5. มานะชัย 06304 ทำท่อไอเสีย และหม้อน้ำรถยนต์ กระบี่ 04/12/2546 0 0 - 0 0.05
6. บริษัท เสาไห้ไรซมิล จำกัด 00901 สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 80 เกวียน/วัน) สระบุรี อัคคีภัย 19/04/2547 6 3 มีการเชื่อมบนฝาถังเก็บน้ำมันเตาทำให้เกิดประกายไฟบนหลังคาถังเก็บ ประกอบกับไอน้ำมันเตาที่อุณภูมิเกินจุดวาบไฟ 50000000 10 4.00
7. บริษัท พี.วี.ดี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 00902 ทำแป้งมันสำปะหลัง นครราชสีมา อัคคีภัย 19/04/2547 6 3 มีการเชื่อมบนฝาถังเก็บน้ำมันเตาทำให้เกิดประกายไฟบนหลังคาถังเก็บ ประกอบกับไอน้ำมันเตาที่อุณภูมิเกินจุดวาบไฟ 243 399.00
8. บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 07405 ทำแบตเตอรี่รถยนต์ชนิดน้ำ สมุทรปราการ ถูกชน เฉี่ยว กระแทก 13/01/2548 4 0 พนักงานทำการซ่อมบำรุงเครื่องเชื่อมแบตเตอรี่เสร็จแล้ว จึงทดลองใช้เครื่อง แต่เกิดเปลวไฟวาบกลับไปที่ถังออกซิเจน และเกิดระเบิดขึ้น เนื่องจาก Solenoid Valve ที่หัวเชื่อม ซึ่งเป็นตัวควบคุมการปิด-เปิดก๊าซ LPG ชำรุด ทำให้ LPG รั่วไหลมาที่หัวเชื่อมได้อีก ประกอบกับหัวเชื่อมไม่มี อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟย้อนกลับติดตั้งไว้ด้วย 80000 325 79.80
9. ภูเก็ตขนมจีน 01003 ทำเส้นขนมจีน ภูเก็ต อัคคีภัย 15/01/2548 0 0 ไฟฟ้าลัดวงจร 300000 3 0.05
10. ภูเก็ตขนมจีน 01003 ทำเส้นขนมจีน ภูเก็ต 15/01/2548 0 0 ไฟฟ้าลัดวงจร 300000 0.05
11. บริษัท โอเรียนตอลการ์เมนท์ จำกัด 02801 ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 1,200 เครื่อง) กรุงเทพมหานคร ถูกหนีบ 22/01/2548 1 0 พนักงานกำลังใส่ตาไก่เข้าบล็อก เครื่องตอกก็ทำงาน โดยที่ยังไม่ได้ใช้เท้าเหยียบเครื่อง 1500 78.00
12. บริษัท โอเรียนตอลการ์เมนท์ จำกัด 02801 ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 1,200 เครื่อง) กรุงเทพมหานคร 22/01/2548 1 0 พนักงานกำลังใส่ตาไก่เข้าบล็อก เครื่องตอกก็ทำงาน โดยที่ยังไม่ได้ใช้เท้าเหยียบเครื่อง 78.00
13. บริษัท เซ็นจูรี่ รับเบอร์ จำกัด 05100 ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางและส่วนประกอบที่เป็นโลหะ นครปฐม อัคคีภัย 24/01/2548 0 0 ไฟฟ้าลัดวงจร 0 26 12.50
14. บริษัท เซ็นจูรี่ รับเบอร์ จำกัด 05100 ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางและส่วนประกอบที่เป็นโลหะ นครปฐม อัคคีภัย 24/01/2548 0 0 ไฟฟ้าลัดวงจร 900000 26 12.50
15. บริษัท ริบบิ้นระฆัง จำกัด 04806 ทำหมึกพิมพ์ กรุงเทพมหานคร อัคคีภัย 26/01/2548 0 0 ไฟฟ้าลัดวงจร 0 13 10.00
16. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งอยู่เจริญ 01400 ผลิตน้ำแข็ง ได้วันละ 1326 ซอง กรุงเทพมหานคร ออกแรงเกินกำลัง 10/02/2548 7 0 ไฟฟ้าตกทำให้ปั๊มน้ำเข้าคอนเดนเซอร์และพัดลมระบาย ความร้อนไม่ทำงาน อุณหภูมิและความดันในระบบสูงขึ้น ทำให้ลิ้นนิรภัยเปิดระบายแอมโมเนียฟุ้งกระจายออกมา 0 16 21.00
17. บริษัท ยางโอตานิ จำกัด 05100 ผลิตยางรถยนต์ (กำลังการผลิต 115,200 เส้นต่อปี) นครปฐม อัคคีภัย 22/02/2548 0 0 คนงานเผายางที่เสียและเศษยางจำนวนมากที่ลานกว้างของ โรงงาน แต่มีลมพัดแรงทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วและ รุนแรง จนไม่สามารถควบคุมได้ 3000000 545 1,528.35
18. บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด 00601 ทำอาหารทะเลแช่แข็ง และอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง สงขลา สัมผัสกับอุณภูมิสูงหรือต่ำเกินไป 21/03/2548 14 0 มี Thermal Stress ตกค้างในเนื้อเหล็กบริเวณรอยเชื่อม เหล็กยึดโยงและแนวเชื่อมผนังหลังติดกับเปลือกหม้อน้ำ ทำให้เหล็กรับภาระได้ต่ำกว่ามาตรฐาน ประกอบกับเหล็ก ยึดโยงแตกร้าวและขาดหลายจุด 29000000 1802 507.00
19. บริษัท อันดามัน ซีฟู้ด จำกัด 00602 ทำอาหารทะเลแช่แข็ง ระนอง ออกแรงเกินกำลัง 25/03/2548 75 0 อาจเกิดความผิดพลาดในระบบจ่ายน้ำยาหรือเกิดการขยาย ตัวของน้ำยาแอมโมเนียทำให้หน้าแปลนวาล์วจ่ายน้ำยา โก่งงอ แอมโมเนียจึงรั่วไหลออกมา 0 45 65.35
20. บริษัท เพียรประดิษฐ์รับเบอร์ จำกัด 05203 รมควันยางพารา สุราษฎร์ธานี อัคคีภัย 08/04/2548 0 0 อุณหภูมิในห้องรมควันสูงเกินไป ทำให้ยางละลายตกลง พื้นเตาและลุกไหม้ขึ้น 3000000 110 25.00
 
ทั้งหมด 533 รายการ แสดงผลหน้าที่ 1 จาก 27 หน้า       ไปที่หน้า