ข้อมูลรับเรื่องตรวจกำกับดูแลโรงงาน

รหัสรับเรื่อง   /   หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ชื่อโรงงาน   เลขทะเบียนโรงงาน 
เลขที่ตั้ง    ตำบล   อำเภอ   
จังหวัด

ผลการสืบค้น พบจำนวนทั้งสิ้น 1452 รายการ รับเรื่องใหม่
ลำดับที่ รหัสเรื่อง/วันที่รับเรื่อง รายละเอียดเรื่อง เลขทะเบียนโรงงาน ชื่อโรงงาน / ที่ตั้งโรงงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ แก้ไข ดำเนินการ
861 349/2555
14/11/2555
( มาจาก ร้องเรียน )
ร้องเรียนโรงงานประกอบกิจการหลอมเงิน,หลอมทองเหลือง ตั้งอยู่เลขที่ 65/32-33 ซอยวุฒากาศ 53 แยกซอย 4 ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ลักษณะความเดือดร้อน มีฝุ่นละออง ไอสารเคมี ช่วงเวลาที่ได้รับความเดือดร้อน ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน เคยร้องเรียนกับ กรอ.มาแล้ว นายชัยวัฒน์ จิรอัศวแก้ว (โรงงานชุบโลหะ) เช่นเครื่องประดับ
เลขที่ - ม.- ซ.- ถ.- ตำบล/แขวง - อำเภอ/เขต - จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -
สรข.4 U554
862 348/2555
14/11/2555
( มาจาก ร้องเรียน )
ขอให้ตรวจสอบโรงงานเสียงดังและมีกลิ่นเหม็นรบกวนชื่อ บริษัท พลาสแมท จำกัด เลขที่ 94/55 หมู่ 11 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร จุดสังเกตจากหน้าปากซอยนวมินทร์ 163 ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ก่อนถึงโรงเรียนแย้มจาดจะพบโรงงานดังกล่าว ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณชุมชนหลวงวิจิตรและหมู่บ้านอรุณนิเวศร์ เนื่องจากโรงงานดังกล่าวประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและโลหะ ซึ่งก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนและมีกลิ่นเหม็นเป็นประจำทุกวัน ช่วงเวลาตั้งแต่ 08.00 น. ถึงเวลาประมาณ 19.00 น. ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน และอาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี บริษัท พลาสแมท
เลขที่ - ม.- ซ.- ถ.- ตำบล/แขวง - อำเภอ/เขต - จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -
สรข.3 U272
863 313/2557
14/10/2557
( มาจาก ร้องเรียน )
ปล่อยน้ำเสียสีเขียวออกนอกโรงงาน ไม่มีการบำบัดน้ำเสีย เรื่องความปลอดภัยสำหรับพนักงานไม่มี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยไม่ทำงานไรเลย ป้ายบ่งชี้ไรก้อไม่มี เครื่องดับเพลิง ก้อติดหลอก ๆ ไม่มีน้ำยา ปั๊มน้ำดับเพลิงก้อหญ้าขึ้นเต็มไม่มีสายดับเพลิงทำหลอกเจ้าหน้าที่เฉย ๆ ไม่มีซ้อมดับเพลิง พนักงานบาดเจ็บในงานก้อไม่ดูแลไม่สนใจ ฝ่ายบุคคลที่นี่นิสัยแย่มากไม่สนใจไรเลย เวลามาตรวจก้อจะทำหลอกเจ้าหน้าที่ไปอย่างนั้น ถ้าจะมาตรวจโปรดอย่าแจ้งล่วงหน้าให้เข้ามาเลย และอย่าแจ้งอบต.หนองชาก หรืออุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีให้รู้ตัวก่อนเพราะมีลับลมคมในกะฝ่ายบุคคลที่นี่ กรุณามาตรวจสอบเร็วด้วยครับ 3-53(4)-6/50ชบ บริษัท เพรสโฮม อินดัสทรี่ จำกัด
เลขที่ 88/14-17 ม.2 ซ.- ถ.- ตำบล/แขวง หนองชาก อำเภอ/เขต บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20170
สรข.3
864 314/2557
14/10/2557
( มาจาก ร้องเรียน )
ปล่อยน้ำเสียสีเขียวออกนอกโรงงาน ไม่มีการบำบัดน้ำเสีย เรื่องความปลอดภัยสำหรับพนักงานไม่มี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยไม่ทำงานไรเลย ป้ายบ่งชี้ไรก้อไม่มี เครื่องดับเพลิง ก้อติดหลอก ๆ ไม่มีน้ำยา ปั๊มน้ำดับเพลิงก้อหญ้าขึ้นเต็มไม่มีสายดับเพลิงทำหลอกเจ้าหน้าที่เฉย ๆ ไม่มีซ้อมดับเพลิง พนักงานบาดเจ็บในงานก้อไม่ดูแลไม่สนใจ ฝ่ายบุคคลที่นี่นิสัยแย่มากไม่สนใจไรเลย เวลามาตรวจก้อจะทำหลอกเจ้าหน้าที่ไปอย่างนั้น ถ้าจะมาตรวจโปรดอย่าแจ้งล่วงหน้าให้เข้ามาเลย และอย่าแจ้งอบต.หนองชาก หรืออุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีให้รู้ตัวก่อนเพราะมีลับลมคมในกะฝ่ายบุคคลที่นี่ กรุณามาตรวจสอบเร็วด้วยครับ 3-53(4)-6/50ชบ บริษัท เพรสโฮม อินดัสทรี่ จำกัด
เลขที่ 88/14-17 ม.2 ซ.- ถ.- ตำบล/แขวง หนองชาก อำเภอ/เขต บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20170
สรข.3 U272
865 508/2556
14/10/2556
( มาจาก ร้องเรียน )
ร้องโรงสีข้าวสินสมโชค ประกอบกิจการสีข้าว อบข้าว ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช ร้องเรื่องฝุ่นละออง ทำงานกลางคืน จ3-9(1)-24/54นศ โรงสีข้าวสินสมโชค
เลขที่ 84 ม.2 ซ.- ถ.วัดโบสถ์ ตำบล/แขวง ปากนคร อำเภอ/เขต เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
สรข.1
866 509/2556
14/10/2556
( มาจาก ร้องเรียน )
ร้องโรงสีข้าวสินสมโชค ประกอบกิจการสีข้าว อบข้าว ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช ร้องเรื่องฝุ่นละออง ทำงานกลางคืน จ3-9(1)-24/54นศ โรงสีข้าวสินสมโชค
เลขที่ 84 ม.2 ซ.- ถ.วัดโบสถ์ ตำบล/แขวง ปากนคร อำเภอ/เขต เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
สรข.1 U572
867 476/2556
14/10/2556
( มาจาก ร้องเรียน )
มลภาวะทางเสียง เนื่องจากโรงงาน ไทย-นิฮอน ซีลล์ ได้มีการขยายพื้นที่ในโรงงาน และได้มีการก่อสรเางอาคารขึ้นใหม่ ส่วนขยายนี้ได้มีการติดตั้งปั้มลม ที่ส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้าน โดยได้มีการติดตั้งปั้มลมในจุดทีเป็นบ้านพัก/อาคารที่อยู่อาศัยของชุมชน ได้มีการแจ้งให้แก้ไขตั้งแต่เดือนมิถุนายน 56. แต่การแก้ไขลดลงไม่มาก เราจึงร้องเรียนไปยังเทศบาลแหลมฉบัง ล่าสุดได้ให้ติดตั้งเครื่องวัดมาตรฐานเสียง. ซึ่งไม่ควบคุมแหล่งเกบข้อมูล และเสียงที่เกิดขึ้นนี้มีผลต่อการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก โรงงานนี้เปิดทำการ 24 hr. เที่ยงคืนเป็นช่วงเวลาพักผ่อน และเป็นเวลาส่วนตัว. แต่ต้องทนฟังเสียงดังรบกวนอันอื้ออึงเหมือนเสียงเครื่องดูดฝุ่นเก่าๆ ส่งเสียงอยุในหูตลอดเวลา. ขณะนี้เวลาผ่านมาร่วมเข้าเดือนที่ 6 แล้ว ขอร้องเรียน/รบกวนให้หน่วยงานที่เกียวข้องช่วยเข้ามาจัดการแก้ไข ให้เกิดภาวะความปกติเพื่อการดำรงชีวิตของประชาชนด้วยค่ะ โรงงานนี้ได้รับมาตรฐาน ISO. ทำไมจึงปล่อยให้เกิดปัญหามลพิษทางเสียงในส่วนที่ต่อขยายเพิ่มเติม ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดเห็นใจและเข้าให้ความช่วยเหลือโดยด่วน ขอบพระคุณค่ะ โรงงาน ไทย-นิฮอน ซีลล์ จำกัด 227/7 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
เลขที่ - ม.- ซ.- ถ.- ตำบล/แขวง - อำเภอ/เขต - จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -
สรข.3 U272
868 295/2557
14/09/2557
( มาจาก ร้องเรียน )
เนื่องด้วย ดิฉันพักอาศัยอยู่แถว บริเวณหมู่ 7 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ และได้มีโรงงานมาซื้อที่และถมทำเป็นโรงเหล็ก โดยโรงงาน อยู่ในพื้นที่ หมู่2 ซึ่งอยู่ด้านหลังบ้านผู้ร้องเรียน โดยไม่ผ่านกระทรวงอุตสาหกรรม เกี่ยวกับพื้นที่ ที่สามารถจัดตั้งโรงงาน ได้ และได้สร้างผลกระทบกับคนในชุมชน เพราะส่งเสียงดังตีเหล็ก ทุบเหล็กตลอดเวลา และทุกวันไม่หยุด แม้กระทั่งวันอาทิตย์ ทำให้เกิดความรำคาญ เสียสุขภาพจิตมาก ของคนในชุมชนมาก จึงขอใคร่ให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบด่วนคะ โรงเหล็ก
เลขที่ - ม.- ซ.- ถ.- ตำบล/แขวง - อำเภอ/เขต - จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -
สรข.4
869 433/2556
14/09/2556
( มาจาก ร้องเรียน )
เสียงดังทั้งวัน ในย่านที่อยูอาศัยที่เป็นสวน ไม่น่าจะตั้งโรงงานแบบนี้ได้ โรงงานทำอิฐบล็อก ไม่มีชื่อ ซอยบางพลับ๒ ข้างบริษัทยุนิคแบมบู
เลขที่ - ม.- ซ.- ถ.- ตำบล/แขวง - อำเภอ/เขต - จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -
สรข.3 U1481
870 152/2555
14/09/2555
( มาจาก ตรวจโรงงาน )
ตรวจตามแผนการตรวจ ข3-77(2)-1/39ปจ บริษัท ไทยซินเนอร์จี้ เวิร์คส์ จำกัด
เลขที่ 515/2 ม.1 ซ.13 ถ.กบินทร์บุรี-โคราช ตำบล/แขวง หนองกี่ อำเภอ/เขต กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
สรข.5
871 269/2555
14/09/2555
( มาจาก ร้องเรียน )
ร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากโรงงาน THH Moly Processing (H-31182) เรียนท่านที่เกี่ยวข้อง ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สร้้างความเดือดร้อนเรื่องมลพิษทางอากาศมาหลายปี ควันที่ออกจากโรงงานกลิ่นเหม็นฉุน แสบคอ ได้กลิ่นแล้วมีอาการวิงเวียนศรีษะ บางคนถึงกับอาเจียนหามส่งโรงพยาบาลไปแล้วก็มี ที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่มาตรวจก็มากมายหลายครั้ง แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ควันก็ท่วมโรงงาน กลิ่นก็เหม็นตามปกติ ทั้งที่เจ้าหน้าที่ก็เห็นอยู่ว่ามันมีสภาพไม่เหมือนโรงงาน วิธีการตรวจก็เดิมๆ มาตั้งเครื่องตรวจวัด โรงงานก็รู้ว่าตรวจ ผ่านไปเดือนสองเดือนผลถึงจะออก ค่าก็ผ่านมาตรฐานตามปกติ แต่ใครล่ะครับที่รับกรรม ต้องทนอยู่กับสภาพแวดล้อมแบบนี้ วันดีคืนดีก็เหม็น ลมมาทีก็ผวา ผมและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงทนกับโรงงานนี้ไม่ไหวแล้ว โปรดช่วยด้วยเถิดครับ อย่างน้อยแสดงให้เห็นหน่อยว่าภาษีที่จ่ายไปทุกบาททุกสตางค์มันคุ้มค่า อย่าปล่อยให้โรงงานต่างชาติมาสร้างมลพิษในบ้านเรามากกว่านี้เลย ด้วยความเคารพครับ โรงงาน THH Moly Processing
เลขที่ - ม.- ซ.- ถ.- ตำบล/แขวง - อำเภอ/เขต - จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -
สรข.3 U272
872 265/2557
14/08/2557
( มาจาก ร้องเรียน )
ร้องเรียน หจก.เพิ่มพรพลาสติก ที่ตั้งเลขที่ 12/9 หมู่ 4 ซ.อ่อนนุช 63 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ประกอบกิจการเกี่ยวกับการหลอมพลาสติกส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอย่างมาก เคยมีการพูดคุยกับทางเจ้าของกิจการ คือ นายกิจจา ปัญญารัตนกุล โดยเริ่มคุยมาตั้งแต่เดือนมกราคม พอมีการพูดคุยทางเจ้าของกิจการก็ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น แต่ก็เพียง 2-3 วันเท่านั้น หลังจากนั้นกลิ่นก็จะกลับมาเหม็นเหมือนเดิม เหม็นมา สูดดมแล้วแสบจมูก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก เคยร้องเรียนกับทางเขต และสำนักงานสิ่งแวดล้อมให้ลงมาดำเนินการตรวจวัดสารพิษ แต่ก็ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด 3-53(1)-32/25 หจก.เพิ่มพรพลาสติก เขตประเวศ กรุงเทพฯ
เลขที่ 12/9 ม.4 ซ.อ่อนนุช 63 ถ.อ่อนนุช ตำบล/แขวง ประเวศ อำเภอ/เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
สรข.3 U97
873 256/2557
14/08/2557
( มาจาก ร้องเรียน )
ร้องเรียนสหกรณ์กองทุนสวนยางตาเนาะ (จำกัด) ที่ตั้ง 92/1 หมู่ 6 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา ประกอบกิจการทำยางแผ่นรมควัน โดยทางสหกรณ์ได้มีการปล่อยน้ำเสียลงคลองไม่มีชื่อ เป็นคลองอยู่กลางหมู่บ้าน หมู่ 6 น้ำเสียไม่บำบัด น้ำในคลองส่งกลิ่นเหม็น ปล่อยน้ำเสียช่วงบ่าย ๆ หรือบางทีทั้งวัน ยิ่งปีนี้น้ำในคลองน้อย ยิ่งเหม็นมาก เคยร้องเรียน อสจ.ยะลา ให้ลงมาตรวจสอบแล้ว แต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เป็นแบบนี้มา 10 ปีแล้ว ก่อนนี้ไม่รู้จะร้องเรียนที่ไหน สหกรณ์กองทุนสวนยางตาเนาะ จำกัด จ.ยะลา
เลขที่ - ม.- ซ.- ถ.- ตำบล/แขวง - อำเภอ/เขต - จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -
สรข.3 U570
874 251/2557
14/08/2557
( มาจาก ร้องเรียน )
บริษัท เอ เอ็ม จี จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ 215/1-2 ซอยวัดสวนส้ม ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ... มีพนักงาน มากกว่า 50คน ไม่จดทะเบียนบริษัท เช่าทาวน์เฮ้าส์ เป็นโรงงาน มีเตาหลอมร้อนๆ แต่ไม่มีบันใดหนีไฟ และข้างๆกัน มีร้านเติมแก๊ส อาจเกิดการไฟไหม้ได้ บริษัท เอ เอ็ม จี จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ - ม.- ซ.- ถ.- ตำบล/แขวง - อำเภอ/เขต - จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -
สรข.5 U354
875 276/2557
14/08/2557
( มาจาก ร้องเรียน )
สถานที่ตั่งบริษัทตั้งกล่าว 100/6 หมู่4 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี เหตุคือ บจ.ดังกล่าวเป็น บจ.ที่ให้บริการเรื่องเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Canon ทั้งให้เช่าและจำหน่ายเครื่อง อะไหร่ และอุปกรณ์ชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องถ่ายเอกสาร การให้บริการค้าสินค้าจำพวกผงหมึก บจ.ดังกล่าวจะต้องนำกระบอกกรอกผงหมึกก่อนส่งให้ลูกค้า เนื่องจากบ้านที่อยู่อาศัยปัจจุบันมีอนาเขตติดกับ บจ.ในบริเวณหลังบ้านมีกำแพงกั้นระหว่างกันเท่านั้น ทำให้ผงหมึกลอยเข้ามาในตัวบ้าน มีการพูดคุยกันกับเจ้าของบ้านแล้วแต่ บจ.ดังกล่าวก็หายไปช่วงระยะหนึง แล้วก็กลับมาเหมือนเดิม ผลหมึกที่ลอยมาเป็นสีดำและเมื่อผงดังกล่าวได้ผสมกับน้ำจะติดตามผนังเสื้อผ้าแล้วทำให้แสบจมูกมาก ส่วนช่วงเวลากลางคืนจะมีการขนย้ายสินค้าดังกล่าวประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง จากรถยนต์ที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ ในช่วงเวลาตั้งแต่19.00 น. จนถึงประมาณเที่ยงคืนได้ ไม่รู้ว่าการนำเข้ามาดังกล่าวผิด กฏหมายหรือไม่ แล้วทำไมต้องขนย้ายตอนกลางคืน ในเมื่อรถยนต์ดังกล่าวมาจอดตั้งแต่ 17.00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและกรุณาช่วยเหลือดำเนินการต่อไปด้วยจักขอบคุณยิ่ง บริษัท พีเอสไอ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ - ม.- ซ.- ถ.- ตำบล/แขวง - อำเภอ/เขต - จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -
สรข.4 U260
876 255/2557
14/08/2557
( มาจาก ร้องเรียน )
สอบถามครับ บริษัททีพีไอโพลีน จดทะเบียนเป็นโรงงานประเภทที่3 การสร้างคลังสินค้า คือการขยายการประกอบกิจการซึ่งตาม พรบ. โรงงาน2535 ต้องขออนุญาติก่อน แต่ทางบริษัทดำเนินการก่อสร้างเลยบอกไม่ต้องขออนุญาต แบบนี้ถูกต้องหรือไม่ ตอนนี้ดำเนินการสร้างแล้วซึ่งไม่เคยทำประชาพิจารณ์กับชาวบ้านเลย และไม่มีประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วยตรวจสอบให้ด้วยครับ http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9570000091106 ข3-44-1/33รย บริษัททีพีไอโพลีน จ.ระยอง
เลขที่ 299 ม.5 ซ.เขตประกอบการ พีทีไอ ถ.สุขุมวิท ตำบล/แขวง เชิงเนิน อำเภอ/เขต เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
สรข.3 U97
877 375/2556
14/08/2556
( มาจาก ร้องเรียน )
- สอจ. สป. แจ้งว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจาก สตป.สปอ. ร้องเรียน บริษัท เพ็ททอยส์ จำกัดประกอบกิจการ ผลิตของเล่นสุนัจ นกและสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ตั้งอยู่เลขที่ 840 ถนนพุทธรักษา หมู่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ก่อเหตุเดือดร้อนเรื่อง เสียงดัง และกลิ่นเหม็น - สอจ. สป. ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า การประกอบกิจการก่อให้เกิดความเดือดร้อน จึงมีคำสั่งให้ปรับปรุง แก้ไขตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กันยายน 2556 จ3-32(1)-1/53 สป บริษัท เพ็ททอยส์ จำกัด
เลขที่ - ม.- ซ.- ถ.- ตำบล/แขวง - อำเภอ/เขต - จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -
สรข.2 U232
878 109/2555
14/08/2555
( มาจาก ร้องเรียน )
ในเรื่องบอกว่ายุตฺิแต่ความเป็นจริงโรงงานยังไม่ได้รับใบอนุญาติ ก็ยังดำเนินการอยู่ทำไมในเรื่องร้องเรียนที่489 ทางสอจ แทงเรื่องว่ายุติซึ่งในความเป็นจริงไม่ได้ทำอะไรเลยขอขอบคุณที่กรุณาตอบ บริษัทยะลากรีนเอนเนอยี่ จำกัด
เลขที่ - ม.- ซ.- ถ.- ตำบล/แขวง - อำเภอ/เขต - จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -
สรข.5 U439
879 103/2555
14/08/2555
( มาจาก ร้องเรียน )
โรงงานปล่อยสารเคมี ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน (H-31067) โรงงานปล่อยสารเคมี ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ตั้งแต่ 9 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น อยู่ ซอย อ่อนนุช 17 แยก 16 ชื่อบริษัท mall inter print ปล่อยกลิ่นเหม็นรุนแรงแสบจมูก ระแวกบ้าน มีชุมชนผู้อยุ๋อาศัยเยอะ เดือดร้อนกันหมดเลย อยากให้ช่วยจัดการด้วยครับ 3-22(4)-4/33 บริษัท mall inter print
เลขที่ 3/3 ม.- ซ.สวนหลวง ถ.สุขุมวิท ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
สรข.2 U387
880 104/2555
14/08/2555
( มาจาก ร้องเรียน )
น้ำเสียจากโรงงานที่อ.แกลง จ.ระยอง (H-31068) จากคุณ : - [9/8/2555 11:11:50] บริเวณแหล่งน้ำในหมู่บ้าน ของหมู่ 10 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง ซึ้งตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหลังของบริบัทโกรเฮ สยาม จำกัด เวลาฝนตกน้ำที่ไหลในลำรางก่อนถึงหมู่บ้านมีลักษณะเป็นสีดำและมีกลิ่นเห็น และปลาในบริเวณนั้นก็ไม่มีอาศัยอยู่ (หอยยังตาย) ชาวบ้านคาดว่าอาจจะเป็นน้ำที่ออกมาจากโรงงาน เพราะบริเวณดังกล่าวเป็นลำรางน้ำที่ไหลมาจากหลังโรงงาน รบกวนให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบด้วยครับ 3-64(8)-1/55รย บริษัทโกรเฮ สยาม จำกัด
เลขที่ - ม.10 ซ.- ถ.- ตำบล/แขวง บ้านนา อำเภอ/เขต แกลง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21110
สรข.4 U492