ข้อมูลรับเรื่องตรวจกำกับดูแลโรงงาน

รหัสรับเรื่อง   /   หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ชื่อโรงงาน   เลขทะเบียนโรงงาน 
เลขที่ตั้ง    ตำบล   อำเภอ   
จังหวัด

ผลการสืบค้น พบจำนวนทั้งสิ้น 1520 รายการ รับเรื่องใหม่
ลำดับที่ รหัสเรื่อง/วันที่รับเรื่อง รายละเอียดเรื่อง เลขทะเบียนโรงงาน ชื่อโรงงาน / ที่ตั้งโรงงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ แก้ไข ดำเนินการ
861 522/2556
15/11/2556
( มาจาก ร้องเรียน )
เนื่องจากโรงงานยางพาราอัดแท่ง ได้มีการเปิดดำเนินการและส่งกลิ่นเหม็นเน่าในแต่ละวันทำให้หมู่บ้านและผู้ที่สัญจรไปมาในละแวกใกล้เคียงโรงงานระยะทางประมาณ ๕ กม. ประสบกับภาวะกลิ่นเหม็นเน่า มีเศษซาก และน้ำเน่า ไหลลงสู่แม่น้ำ โรงงานว่าจะสร้างบ่อบำบัด จนป่านนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้า โรงงานยังส่งกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนเดิม ประกอบกับไม่มั่นใจว่าการที่มีโรงงานนี้เกิดขึ้นในพืันที่ ประชาชน ไม่ได้อะไร หรือหน่วยงานท้องถิ่นอาจไม่ได้อะไรเนื่องจากเป็นหน่วยงานของ สกย. โรงงานผลิตยางพาราอัดแท่ง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
เลขที่ - ม.- ซ.- ถ.- ตำบล/แขวง - อำเภอ/เขต - จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -
สรข.3 U1481
862 332/2555
15/11/2555
( มาจาก ร้องเรียน )
แจ้งทางเทศบาลแล้วไม่เกิดอะไรเปลี่ยนแปลงมึแต่เสียงดังมากกว่าเดิมกลางคืนยังดื่มเล่าส่งเสียงรบกวนเด็กนักเรียนดูหนังสือไม่รู้เรื่องเลยจอดรถขวางหน้าบ้านหลายหลังเป้นประจำจนหลายหลังเกิดมีปากเสียงกันเขามีลุกน้องมากทำตัวเป็นนักเลงจนหลายบ้านไม่กล้าพวกเรากลัวความไม่ปลอดภัยจึงขอความเมตตาช่วยพวกเราด้วยเราทนมาหลายปีแล้วขอขอบคุณมาณโอกาศนี้ด้วย วิวเท็คเลขที่18/23ซอยกระทุ่มล้ม8ต.กระทุ่มล้มอ.สามพรานจ.นครปฐม
เลขที่ - ม.- ซ.- ถ.- ตำบล/แขวง - อำเภอ/เขต - จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -
สรข.4
863 333/2555
15/11/2555
( มาจาก ร้องเรียน )
แจ้งทางเทศบาลแล้วไม่เกิดอะไรเปลี่ยนแปลงมึแต่เสียงดังมากกว่าเดิมกลางคืนยังดื่มเล่าส่งเสียงรบกวนเด็กนักเรียนดูหนังสือไม่รู้เรื่องเลยจอดรถขวางหน้าบ้านหลายหลังเป้นประจำจนหลายหลังเกิดมีปากเสียงกันเขามีลุกน้องมากทำตัวเป็นนักเลงจนหลายบ้านไม่กล้าพวกเรากลัวความไม่ปลอดภัยจึงขอความเมตตาช่วยพวกเราด้วยเราทนมาหลายปีแล้วขอขอบคุณมาณโอกาศนี้ด้วย วิวเท็คเลขที่18/23ซอยกระทุ่มล้ม8ต.กระทุ่มล้มอ.สามพรานจ.นครปฐม
เลขที่ - ม.- ซ.- ถ.- ตำบล/แขวง - อำเภอ/เขต - จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -
สรข.4 U515
864 320/2557
15/10/2557
( มาจาก ร้องเรียน )
ร้องเรียน บริษัท แสงไทยพลาสติก ประกอบกิจการทำเม็ดพลาสติก ที่ตั้ง 96/59 หมู่ 5 ซอยอ่อนนุช61 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ร้องเรียนในเรื่องของกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการทำพลาสติก จึงร้องเรียนมายังกรมโรงงานฯให้ช่วยลงไปตรวจสอบว่า โรงงานดังกล่าวมีวิธีการบำบัดกลิ่นอย่างไรและถูกต้องตามกระบวนการขั้นตอนการบำบัดกลิ่นของโรงงานหรือไม่ เพราะส่งกลิ่นเหม็นตลอด 24 ชั่วโมง เคยร้องเรียนกับทางกรมควบคุมมลพิษเมื่อปี พ.ศ.2551 และทางกรมควบคุมมลพิษได้ประสานมายังกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึงทางกรมโรงงานฯได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบและมีหนังสือแจ้งกลับมายังผู้ร้องเรียนเลขที่ อก0313(ส.1)4288 ลงวันที่ 14 พ.ค. 2551 ว่าโรงงานดังกล่าวไม่ได้ส่งกลิ่นเหม็นเกินระดับมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ จึงอยากทราบว่าใช้อะไรเป็นตัวชี้วัด 3-53(5)-63/47 บริษัท แสงไทยพลาสติก
เลขที่ 96/59 ม.5 ซ.อ่อนนุช 61 ถ.อ่อนนุช ตำบล/แขวง ประเวศ อำเภอ/เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
สรข.3
865 319/2557
15/10/2557
( มาจาก ร้องเรียน )
ร้องเรียน บริษัท แสงไทยพลาสติก ประกอบกิจการทำเม็ดพลาสติก ที่ตั้ง 96/59 หมู่ 5 ซอยอ่อนนุช61 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ร้องเรียนในเรื่องของกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการทำพลาสติก จึงร้องเรียนมายังกรมโรงงานฯให้ช่วยลงไปตรวจสอบว่า โรงงานดังกล่าวมีวิธีการบำบัดกลิ่นอย่างไรและถูกต้องตามกระบวนการขั้นตอนการบำบัดกลิ่นของโรงงานหรือไม่ เพราะส่งกลิ่นเหม็นตลอด 24 ชั่วโมง เคยร้องเรียนกับทางกรมควบคุมมลพิษเมื่อปี พ.ศ.2551 และทางกรมควบคุมมลพิษได้ประสานมายังกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึงทางกรมโรงงานฯได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบและมีหนังสือแจ้งกลับมายังผู้ร้องเรียนเลขที่ อก0313(ส.1)4288 ลงวันที่ 14 พ.ค. 2551 ว่าโรงงานดังกล่าวไม่ได้ส่งกลิ่นเหม็นเกินระดับมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ จึงอยากทราบว่าใช้อะไรเป็นตัวชี้วัด 3-53(5)-63/47 บริษัท แสงไทยพลาสติก
เลขที่ 96/59 ม.5 ซ.อ่อนนุช 61 ถ.อ่อนนุช ตำบล/แขวง ประเวศ อำเภอ/เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
สรข.3 U318
866 530/2556
15/10/2556
( มาจาก ร้องเรียน )
มีโรงงานในหมู่บ้าน เนื่องจากมีการตั้งโรงงานในหมู่บ้านมาหลายปีหลาย ทางเรามีการส่งเรื่องไปตามหน่วยต่างๆแต่เรื่องก็เงียบไปทุกที่ทางเราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้ว อยากให้มีการตรวจสอบด่วนเนื่องจากเจ้าของโรงงานเขาใช้เงินยัดไว้ทุกที่ที่เราจะร้องเรียนได้ เวลาก็ผ่ามมาเป็นสิบปีแล้ว อยากทราบว่าสั้งปิดโรงงานนี้ได้ไม่ เพราะโรงงานได้สร้างความเดือดร้อนหลายด้าน เช่น อากาศ เสียงดัง น้ำเสีย อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบด่วน ขอเป็นหน่วยงานจากทาง กทม. ได้ป่าวเพราะหน่วยงานที่ท่านส่งมาทุกครั้งไม่เคยเข้ามาสอบถามชาวบ้ามเลยอยากให้เข้ามาสอบถามชาวบ้านบ้าง ไม่ใช่มารับเงินแล้วก็เงียบไป ขอด่วน โรงงาน โรงงานชื่อ บริษัท มิทเชลล์เคนเนท มาร์ติน จำกัด อยู่ที่ ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ของ กำนัน จํารัส ราชสิงห์ จ3-20(2)-1/50สพ บริษัท มิทเชลล์ เคนเนท มาร์ติน จำกัด
เลขที่ 111/1 ม.10 ซ.- ถ.- ตำบล/แขวง มะขามล้ม อำเภอ/เขต บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72150
สรข.1
867 521/2556
15/10/2556
( มาจาก ร้องเรียน )
โรงงานมีเสียงดังมากตอนกลางคืนและปล่อยแอมโมเนียช่วงตอนเย็นจนถึง 3 -4 ทุ่ม ดิฉันเคยร้องเรียนไปแล้วที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ก็ได้รับคำตอบในทำนองว่าตรวจสอบแล้วไม่พบอะไร เราอยากให้พวกคุณที่ตอบว่าไม่มีอะไรมาอยู่ที่บ้านเรารอบๆโรงน้ำแข็งดูซิว่าพวกคุณจะอยู่กันได้หรือไม่ พวกเราเวลานี้ตอนเย็นก็ต้องหลบเข้าอยู่ในห้องนอนเพื่อหลบไม่ให้สูดกลิ่นแอมโมเนีย เวลานี้เราจะตายอยู่แล้วเราปวดจมูก เราคอแห้ง ถ้ามีเงินพอที่จะย้ายบ้านเราคงย้ายไปแล้ว เราไม่ได้อิจฉาเขาแต่พวกเราลำบากมันไม่ใช่บ้านเดียว บ้านอื่นฟที่เขาเดือดร้อนเขาใช้อินเตอร์เน็ตไม่เป็นและไม่รู้จะไปร้องเรียนกันที่ไหน และอีกอย่างหนึ่งคือการปล่อยน้ำเค็มจากโรงน้ำแข็งมาท่วมบ้านท่วมทางของชาวบ้านเขา ซึ่งบ้านที่เขาเดือดร้อนนั้นเขาอยู่กันมาตั้งแต่เกิดแล้วจนอายุเขา 60-70 กันแล้ว เมื่อพวกคุณจะมาตรวจพวกคุณไม่ควรมาให้เขารู้ตัวพวกคุณถึงจะพบความเดือดร้อนของชาวบ้าน โรงงานนี้เขาคงเลี้ยงผีไว้นะ พอมีคนจะเข้าตรวจสอบเขาก็จะไม่เดินเครื่อง เราขอฝากด้วย วันนี้ที่ร้องเรียนเป็นเพราะสุขภาพเราแย่อย่างมากๆแล้ว และอีกอย่างโรงงานกับโรงเรียนบ้านบ้านน้อยอยู่ห่างกันประมาณ 150 เมตรเท่านั้น ไม่ทราบว่าปล่อยให้สร้างกันได้อย่างไร ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ จ3-14-1/42ปข ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคใต้การประมง
เลขที่ 4 ม.2 ซ.- ถ.- ตำบล/แขวง อ่าวน้อย อำเภอ/เขต เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
สรข.1 U572
868 493/2556
15/10/2556
( มาจาก ร้องเรียน )
ร้องเรียน บริษัท รักษ์วิศวกรรม จำกัด ปล่อยกลิ่นเหม็น บริษัทนี้ตั้งอยุ๋ในซอย สุขุมวิท 117 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เป็นโรงชุบโครเมียม ปล่อยกลิ่นเหม็นสารเคมีออกมาแทบทุกวันเลย ส่วนใหญ่ตอนกลางวันและประมาณ 4-5 ทุ่มซึ่งเป็นเวลาพักผ่อน เมื่อเช้านี้(14-10-56) ปล่อยออกมาตั้งแต่หกโมงเช้าเลยค่ะ รบกวนช่วยจัดการให้ด้วยนะคะ และอยากทราบว่าโรงงานอันตรายแบบนี้สามารถตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่หนาแน่นได้เหรอคะ บริษัท รักษ์วิศวกรรม
เลขที่ - ม.- ซ.- ถ.- ตำบล/แขวง - อำเภอ/เขต - จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -
สรข.4 U260
869 470/2556
15/10/2556
( มาจาก ร้องเรียน )
ร้องเรียนโรงงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี ซี ฮัททรีตเม้นท์ ประกอบกิจการ ชุบ หลอม โละหะ ตั้งอยู่เลขที่ 23/384 -385 หมู่ 8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม ลักษณะความเดือดร้อน 1. เสียงดัง 2. สั่นสะเทือน 3. ฝุ่นละออง ช่วงเวลาที่ได้รับความเดือดร้อน เที่ยงคืน ถึง ตีหนึ่ง เคยร้องเรียน กับอสจ.นครปฐม และสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว ขอให้ กรอ.ติดตามด้วย หจก. พีพีซี ฮัททรีตเม้นท์
เลขที่ - ม.- ซ.- ถ.- ตำบล/แขวง - อำเภอ/เขต - จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -
สรข.4 U515
870 478/2556
15/10/2556
( มาจาก ร้องเรียน )
พบไอสารเคมี ลักษณะเป็นกลุ่มหมอกควันจำนวนมากช่วงเวลากลางคืน และมีกลิ่มเหม็นคล้ายแอมโมเนียในบริเวณรอบๆ โรงงาน บริษัท โหล่วหยางหลงเมนเฟอร์รอ-อัลลอยแฟคทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ - ม.- ซ.- ถ.- ตำบล/แขวง - อำเภอ/เขต - จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -
สรข.3 U272
871 469/2556
15/10/2556
( มาจาก ร้องเรียน )
ร้องเรียนโรงงาน ประกอบกิจการเกี่ยวกับกรอบพระโลหะ ตั้งอยู่เลขที่ 48,50 ซ.บรมราชชนนี 72/1 หมู่บ้านปิ่นเกล้านำโชค ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. ลักษณะความเดือดร้อน ส่งเสียงดัง กลิ่นเหม็นแสบจมูก ช่วงเวลาที่ได้รับความเดือดร้อน 8.00-17.00 น. ยังไม่เคยร้องเรียนมาก่อน ประกอบกิจการ ทำกรอบพระโลหะ
เลขที่ - ม.- ซ.- ถ.- ตำบล/แขวง - อำเภอ/เขต - จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -
สรข.4 U543
872 531/2556
15/10/2556
( มาจาก ร้องเรียน )
มีโรงงานในหมู่บ้าน เนื่องจากมีการตั้งโรงงานในหมู่บ้านมาหลายปีหลาย ทางเรามีการส่งเรื่องไปตามหน่วยต่างๆแต่เรื่องก็เงียบไปทุกที่ทางเราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้ว อยากให้มีการตรวจสอบด่วนเนื่องจากเจ้าของโรงงานเขาใช้เงินยัดไว้ทุกที่ที่เราจะร้องเรียนได้ เวลาก็ผ่ามมาเป็นสิบปีแล้ว อยากทราบว่าสั้งปิดโรงงานนี้ได้ไม่ เพราะโรงงานได้สร้างความเดือดร้อนหลายด้าน เช่น อากาศ เสียงดัง น้ำเสีย อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบด่วน ขอเป็นหน่วยงานจากทาง กทม. ได้ป่าวเพราะหน่วยงานที่ท่านส่งมาทุกครั้งไม่เคยเข้ามาสอบถามชาวบ้ามเลยอยากให้เข้ามาสอบถามชาวบ้านบ้าง ไม่ใช่มารับเงินแล้วก็เงียบไป ขอด่วน โรงงาน โรงงานชื่อ บริษัท มิทเชลล์เคนเนท มาร์ติน จำกัด อยู่ที่ ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ของ กำนัน จํารัส ราชสิงห์ จ3-20(2)-1/50สพ บริษัท มิทเชลล์ เคนเนท มาร์ติน จำกัด
เลขที่ 111/1 ม.10 ซ.- ถ.- ตำบล/แขวง มะขามล้ม อำเภอ/เขต บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72150
สรข.1 U572
873 520/2556
15/10/2556
( มาจาก ร้องเรียน )
โรงงานมีเสียงดังมากตอนกลางคืนและปล่อยแอมโมเนียช่วงตอนเย็นจนถึง 3 -4 ทุ่ม ดิฉันเคยร้องเรียนไปแล้วที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ก็ได้รับคำตอบในทำนองว่าตรวจสอบแล้วไม่พบอะไร เราอยากให้พวกคุณที่ตอบว่าไม่มีอะไรมาอยู่ที่บ้านเรารอบๆโรงน้ำแข็งดูซิว่าพวกคุณจะอยู่กันได้หรือไม่ พวกเราเวลานี้ตอนเย็นก็ต้องหลบเข้าอยู่ในห้องนอนเพื่อหลบไม่ให้สูดกลิ่นแอมโมเนีย เวลานี้เราจะตายอยู่แล้วเราปวดจมูก เราคอแห้ง ถ้ามีเงินพอที่จะย้ายบ้านเราคงย้ายไปแล้ว เราไม่ได้อิจฉาเขาแต่พวกเราลำบากมันไม่ใช่บ้านเดียว บ้านอื่นฟที่เขาเดือดร้อนเขาใช้อินเตอร์เน็ตไม่เป็นและไม่รู้จะไปร้องเรียนกันที่ไหน และอีกอย่างหนึ่งคือการปล่อยน้ำเค็มจากโรงน้ำแข็งมาท่วมบ้านท่วมทางของชาวบ้านเขา ซึ่งบ้านที่เขาเดือดร้อนนั้นเขาอยู่กันมาตั้งแต่เกิดแล้วจนอายุเขา 60-70 กันแล้ว เมื่อพวกคุณจะมาตรวจพวกคุณไม่ควรมาให้เขารู้ตัวพวกคุณถึงจะพบความเดือดร้อนของชาวบ้าน โรงงานนี้เขาคงเลี้ยงผีไว้นะ พอมีคนจะเข้าตรวจสอบเขาก็จะไม่เดินเครื่อง เราขอฝากด้วย วันนี้ที่ร้องเรียนเป็นเพราะสุขภาพเราแย่อย่างมากๆแล้ว และอีกอย่างโรงงานกับโรงเรียนบ้านบ้านน้อยอยู่ห่างกันประมาณ 150 เมตรเท่านั้น ไม่ทราบว่าปล่อยให้สร้างกันได้อย่างไร ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ จ3-14-1/42ปข ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคใต้การประมง
เลขที่ 4 ม.2 ซ.- ถ.- ตำบล/แขวง อ่าวน้อย อำเภอ/เขต เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
สรข.1
874 286/2555
15/10/2555
( มาจาก ร้องเรียน )
ร้องเรียน หจก.VS Jewery ประกอบกิจการหลอมหล่อเงิน ที่ตั้ง เลขที่ 100/175 หมู่ 7 ซอย หมู่บ้านสุขสันต์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กทม. ร้องเรียนเรื่องฝุ่นละออง,ไอสารเคมี , เขม่าควัน , ผงเขม่าเล็ก ๆ ดำ ๆ ทำงานในเวลากลางวันหลอมใช้ไฟเผา (ตะกั่ว) หมายเหตุ ช่วงเวลาที่ได้รับความเดือดร้อน กลางวัน,กลางคืน เวลา 21.00 น. หจก. VS Jewery
เลขที่ - ม.- ซ.- ถ.- ตำบล/แขวง - อำเภอ/เขต - จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -
สรข.4 U554
875 293/2555
15/10/2555
( มาจาก ร้องเรียน )
โรงงานทอผ้าสร้างความเดือดร้อน (H-31275) โรงงานทอผ้า บ.ธนโชติอินเตอร์เท็กไทล์ จก. ตั้งอยู่กลางสวนมะพร้าว ม.9 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านโดยรอบ 1. เครื่องจักรส่งเสียงดังตลอด 24 ชั่วโมง หากมีเจ้าหน้าที่มาตรวจจะปิดเครื่องจักรจดไม่มีเสียง 2. ปล่อยฝุ่นแป้ง ความร้อน ออกมาสวนมะพร้าวข้างโรงงาน จะมะพร้าวตาย มะพร้าวไม่ออกน้ำตาล ฝุ่นแป้งฟุ้งกระจายไปทั่ว 3. มีการปล่อยน้ำแป้งออกมาพร้อมน้ำฝนส่งกลิ่นเหม็น 4. ปล่องเตา LPG ส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงขณะทำงาน (ชาวบ้านหลังโรงงานเตรียมย้ายบ้านทั้งๆ ที่ไม่มีเงิน เพราะหมอให้ย้ายบ้าน) 5. ข่มขู่คุกคาม พยายามเอาเอกสารไปให้ชาวบ้านเซ็นไม่ให้ร้องเรียน ขู่หากไปร้องเรียนจะฟ้องเรียกค่าเสียหาย ขอความกรุณาท่านตรวจสอบอย่างจริงจัง เปิดเครื่องจักร 100% เพื่อตรวจวัดเสียง ดูแลชาวบ้านโดยรอบ คนในหมู่บ้านนี้เป็นคนสวน นายทุนเข้ามาก็บอกว่าจะทำแบบนั้นแบบนี้ พอได้ใบอนุญาต ก็ไม่สนใจชาวบ้านอยากร้อง ก็ร้องไป ยอมโดนปรับจากอุสาหกรรมจังหวัด แต่ไม่แก้ปัญหาของชาวบ้าน หวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากท่านในเร็ววัน ขอขอบพระคุณ 3-22(2)-7/54สส บ.ธนโชติอินเตอร์เท็กไทล์ จก.
เลขที่ 140/5 ม.9 ซ.- ถ.ตะวันจาก ตำบล/แขวง ลาดใหญ่ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000
สรข.2 U357
876 305/2555
15/10/2555
( มาจาก ร้องเรียน )
ร้องเรียนโรงงาน SR WIRE-CUT สั่นสะเทือนสียงดังมากห้องนอนอยู่ชั้น3นอนไม่ได้เลยเสียงดังทั้งงพี่นชั้น 2 ก็เริ่มราว พื่นชั้น 1 ก็ราว มีเครื่องปั้ม 60ตัน 1 เครือ่ง 80ตัน 2 เครี่อง 100ตัน 1 เครื่อง และอีก 2 เครื่องไม่รู้กี่ ตัน เครื่องเหล่านี้อยู่ เลขที่ 59/10 หมู่ 4 ช.สุขสวัสดิ์ 64 ที่อยู่โรงงาน Address : 59/15 Moo 4 Soi Sooksawad 64 Bangmod Tungkru Bangkok Tel : 0 2464 0656, 0 2464 2970, 08 1842 0652 Fax : 0 2463 6218 รบกวนช่วยหน่อยนะค๊ะ S.R. Wire-Cut Co., Ltd.
เลขที่ - ม.- ซ.- ถ.- ตำบล/แขวง - อำเภอ/เขต - จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -
สรข.4 U553
877 296/2557
15/09/2557
( มาจาก ร้องเรียน )
ร้องเรียนโรงพิมพ์ ซึ่งเป็นโรงงานเถื่อน ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ ตั้งอยู่เยื้องกับบ้านเลขที่ 30/134 ซ.นวมินทร์ 80 แยก 6 หมู่บ้านศรีนครพัฒนา 2 แขวงบึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ เนื่องจากโรงงานดังกล่าวประกอบกิจการเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยในละแวกใกล้เคียง สร้างความสะเทือนอันเกิดจากการเดินเครื่องจักรของโรงพิมพ์ และยังมีฝุ่นละอองจากการประกอบกิจการ เคยแจ้งทางเขตบึงกุ่มให้เข้ามาตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ เคยร้องเรียนฝ่ายสิ่งแวดล้อม ได้ส่งคุณวิฑุรย์ลงมาตรวจสอบ และทางเทศกิจได้ส่งคุณอรุณ ลงมาตรวจสอบ แต่ก็ไม่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น โรงพิมพ์ไม่ทราบชื่อ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
เลขที่ - ม.- ซ.- ถ.- ตำบล/แขวง - อำเภอ/เขต - จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -
สรข.5
878 257/2557
15/08/2557
( มาจาก ร้องเรียน )
ร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็น ของโรงงานยางพารา สวัสดีค่ะ คือดิฉันอยากให้ท่านช่วยมาตรวจสอบ โรงงานยาพารา ไทยอีสเทร์นคอร์ปอเรชั่น จำกัด หน่อยค่ะเนื่องจากส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านหลายหมู่บ้าน เหม็นชนิดปวดหัว แสบจมูก อาเจียน แต่ก่อนตั้งโรงงานใหม่ๆ พอทน ตอนนี้กลิ่นมันแรงมากๆ โดยเฉพาะบ้านที่ใกล้โรงงานเช่น หมู่บ้านป่อง ต.เชียงยืน อ.เมือง อุดรธานี บริเวณนี้กลิ่นจะแรงมากๆ ปวดหัว ไม่รู้ว่ากลิ่นเกิดจากอะไร ที่โรงงานมีบ่อบำบัดน้ำเสียรึเปล่า หรือปล่อยน้ำเสียลงในลำห้วยที่ชาวบ้านหาปลาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่ทุกวัน ช่วยมาตรวจสอบและแก้ไขด้วยค่ะ มันจะได้ดีขึ้น สถานที่ตั้งโรงงานอยู่ ปากทางบ้านป่อง เส้นอุดรกุดจับ บริษัท ไทยอีสเทร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด 333 เชียงพิณ เมือง อุดรธานี 41000 ช่วยหน่อยเถอะค่ะ กลิ่นมันเหม็นชนิดปวดแสบหัว อาเจียนเลยค่ะ โรงงานยาพารา ไทยอีสเทร์นคอร์ปอเรชั่น จำกัด จ.อุดรธานี
เลขที่ - ม.- ซ.- ถ.- ตำบล/แขวง - อำเภอ/เขต - จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -
สรข.3 U570
879 110/2555
15/08/2555
( มาจาก ร้องเรียน )
บริษัท พระสมุทรคอนกรีต จำกัด ฝุ่นละอองเยอะมาก ไม่ทำแสลนกั้นรอบบริษัท เรียนท่านผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัท พระสมุทรคอนกรีต จำกัด มีปัญหาเรื่องฝุ่นละอองเยอะมาก ไม่ทำแสลนกั้นรอบบริษัท ทำให้ฝุ่นกระจายได้ง่าย จากปัจจุบันก็มากพออยู่แล้ว อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ ช่วยตรวจสอบด้วยค่ะ ปัญหาปัจจุบัน 1.รถตักดินทราย ทำแผ่นดินไหวมากค่ะ 2.เสียงดังมากเวลารถทรายมาลง 3.ฝุ่นละออกจากทรายและปูน ตากเสื้อผ้าไม่ได้ ไม่ยอมทำที่ป้องกันฝุ่นรอบโรงปูน โรงโม่ปูนซีเมนต์ ชื่อบริษัท พระสมุทรคอนกรีต จำกัด อยู่ในซอยวัดแหลมฟ้าผ่า จากปากซอยเข้ามาประมาณ 10 กิโล อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ซึ่งพื้นนี้เป็นพื้นที่สีเหลือง ขอบพระคุณมากค่ะ ศิริณภา บริษัท พระสมุทรคอนกรีต จำกัด
เลขที่ - ม.- ซ.- ถ.- ตำบล/แขวง - อำเภอ/เขต - จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ -
สรข.3 U566
880 182/2555
15/08/2555
( มาจาก ตรวจโรงงาน )
ตรวจตามแผนการตรวจ 3-59-2/32สป บริษัท ไทยสตีลบาร์ส จำกัด
เลขที่ 98 ม.6 ซ.- ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล/แขวง สำโรงใต้ อำเภอ/เขต พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10130
สรข.4